Kadry - Płace

Częste zmiany Prawa Pracy i rozporządzeń ZUS wymagają nieustannego śledzenia przepisów; zewnętrzna obsługa kadr jest rozwiązaniem, które uwalnia pracodawcę od rozbudowywania działu kadrowego.

Prowadzimy i rozliczamy:

 • Dokumentację kadrową,
 • Urlopy,
 • Umowy o pracę, wypowiedzenie, rozwiązanie stosunku pracy,
 • Świadectwa pracy,
 • Listy płac (zwolnienia lekarskie, urlopy , dodatki i potrącenia),
 • Umowy cywilno-prawne: zlecenie, o dzieło, inne,
 • Deklaracje ZUS ,
 • ZUS RMUA przygotowanie informacji dla pracowników,
 • Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów,
 • Doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych,
 • Obsługa dofinansowań PFRON.